פוסטר סופי רוחות עליזות
פוסטר סופי רוחות עליזות

Design for “Blithe Spirit” play at the Khan Theatre JerusalemPhotography: Yael Ilan